Daniel, Daniela

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Daniel har hebreiskt ursprung och betyder ’Gud (är min) domare’. Daniela är femininformen av Daniel.

Namnet Daniel har framför allt nått ut i världen genom Daniels bok i Gamla Testamentet, en bok som innehåller profetior och dramatiska berättelser som t.ex. den om Daniel i lejongropen. Visserligen fanns det också ett pelarhelgon på 400-talet vid namn Daniel som förekommer i en del katolska länders almanackor, men i vår almanacka står namnet till minne av den gamle profeten.

I Sverige har Daniel funnits sedan mitten av 1200-talet. Genom att det inte tillhörde helgonnamnen utan var gammaltestamentligt fick det ökad användning efter reformationen. Under 1900-talet hade det en stark uppgång på 1970-talet som nådde sin höjdpunkt på 80-talet, då Daniel var det näst vanligaste tilltalsnamnet på nyfödda pojkar. Populariteten höll i sig under 90-talet då det låg på femte plats på topplistan. Vid millennieskiftet fanns det omkring 74000 svenskar som hette Daniel. Siffran kan jämföras med noteringen från början av 70-talet som var omkring 10000. En vanlig smekform som nått oss från engelskan är Danny.

Dan kan vara en kortform av Daniel; skalden Dan Andersson var t.ex. döpt till Daniel. Men det är även ett självständigt namn och som sådant gammaltestamentligt liksom Daniel. En av Jakobs tolv söner bar namnet Dan vars betydelse är ’domaren’. Både Daniel och Dan har i Sverige smekformen Danne. Antalet svenskar som hette Dan var vid millennieskiftet omkring 22500.

Daniela var ett mycket ovanligt flicknamn i Sverige ända till slutet av 1900-talet. För ett kvartssekel sedan var det bara omkring 100 svenskor som hette så. Vid millennieskiftet hade siffran stigit till omkring 2000. Nästan lika många, omkring 1800, hette vid samma tidpunkt Daniella.

I almanackan har Daniel funnits på dagens datum sedan 1701. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Daniel – Dan. I den nya namnlängden har Dan bytts ut mot Daniela.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.