David, Salomon

Dagens namn av Bengt af Klintberg

David är ett mansnamn av hebreiskt ursprung, vars betydelse sannolikt är ’älskad’. Salomon är den grekiska formen av det hebreiska mansnamnet Salomo, som är bildat till ordet schalóm ’välgång’, ’frid’.

Den som har gjort namnet David spritt i stora delar av världen är naturligtvis kung David, en av huvudpersonerna i Gamla testamentet, han som besegrade Goliat, skingrade Sauls svårmod med sitt harpospel och förälskade sig i Batseba. Men det är faktiskt inte han som är ihågkommen på dagens datum utan den helige David av Munktorp, Västmanlands apostel. Han skall ha varit en engelsk munk, som kom till Sverige som missionär på 1000-talet. Enligt en legend var han så helig att han kunde hänga sina vantar på en solstråle.

Namnet David finns på en runsten från 1200-talet men blev mera allmänt först efter reformationen. Det blev ett modenamn mot slutet av 1900-talet och bars vid millennieskiftet av mer än 42000 svenskar.

David efterträddes på kungatronen av sin son, den vise kung Salomo, som enligt traditionen ska ha författat Ordspråksboken i Gamla testamentet. Välkänd är också berättelsen om hur drottningen av Saba besökte honom, lockad av ryktet om hans visdom. I formen Salomon har namnet funnits i Sverige sedan 1200-talet. I Norrland har det levt kvar i dialektala former som Salmon och Salmo. Vid millennieskiftet fanns det bara omkring 600 svenskar som hette Salomon.

I våra almanackor har David varit dagens namn från äldsta tid. Salomon har funnits där sedan 1776 på datumet 8 juni. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes namnet med David på grund av den historiska samhörigheten.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.