Dennis, Denise

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Dennis är ett engelskt mansnamn som går tillbaka på det latinska Dionysius, ’den till Dionysos vigde’. Denise är femininformen av den franska formen av namnet, Denis.

Dionysos är som bekant det grekiska namnet på vinets gud, den gud som romarna kallade Bacchus. Den antika Dionysoskulten ledde till att Dionysius var ett vanligt mansnamn under de första kristna århundradena och kom att bäras av flera martyrer. Den som har haft störst betydelse för senare namnskick är den förste biskopen i Paris, som levde på 200-talet och på franska kallas Saint Denis. Han blev enligt legenden halshuggen men reste sig, tog sitt avhuggna huvud i handen och gick med det till den kyrka som fortfarande bär hans namn.

Det franska namnet Denis kom i England att stavas Dennis. Den engelska namnformen togs upp i svenskt namnskick i början av 1900-talet och nådde sin största popularitet under seklets två sista årtionden, då det hörde till de 50 vanligaste namnen bland nyfödda pojkar. Vid millennieskiftet fanns det omkring 14000 svenskar med namnet Dennis.

Denise är ett namn som har blivit vanligt i Sverige först under 1900-talets sista årtionden. I början av 1970-talet låg siffran under 200. Vid millennieskiftet hade den stigit till omkring 3000.

På 1800-talet och tidigare var dagens namn Donatus till minne av en biskop i Arezzo i Italien som blev martyr på 300-talet. 1901 byttes namnet ut mot Arnold, som numera återfinns tillsammans med Arne (se 4.8). Dennis introducerades i tvånamnslängden från 1993 men stod då tillsammans med det obesläktade Donald. I den nya namnlängden har Denise fått ersätta Donald.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.