Desideria, Desirée

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Desideria är ett latinskt kvinnonamn som betyder ’den önskade’. Desirée är den franska formen av Desideria.

Namnet nådde Sverige genom Désirée Clary (1777–1860), borgardottern från Marseille som uppvaktades av Napoleon men gifte sig med hans marskalk, Jean Baptiste Bernadotte. När denne blev Karl XIV Johan av Sverige latiniserades hennes namn till Desideria. Namnet var inte ovanligt under 1800-talet men har gått starkt tillbaka under 1900-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskor som hette Desideria, och av dem var det bara 2% som hade det som tilltalsnamn.

Den franska formen Desirée aktualiserades när prinsessan Desirée (f. 1938) föddes, men namnet fick inte tillnärmelsevis så stor spridning som systrarnas namn Margaretha, Birgitta och Christina. Först på 1980- och 90-talen hade det hunnit etablera sig så pass att det fick en tydlig uppgång. Om man räknar samman alla varianter i fråga om stavning och accenter, bars det vid millennieskiftet av omkring 7700 kvinnor.

Namnet Desideria infördes 1812 i almanackan i stället för Desiderius, som stått där tidigare till minne av en biskop i den franska staden Vienne, mördad 607. I tvånamnslängden från 1993 utmönstrades namnet och ersattes med namnparet Desirée – Renée. I den nya namnlängden har Renée utgått och Desideria kommit tillbaka.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.