Dorotea, Doris

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Dorotea är av grekiskt ursprung och en feminin form av Doroteos, sammansatt av grekiska doron ’gåva’ och theos ’gud’. Doris är likaså av grekiskt ursprung, men dess betydelse är omdiskuterad: det kan antingen vara bildat till doron ’gåva’ eller betyda ’dorisk kvinna’.

Det helgonnamn som på medeltiden placerades på dagens datum tillhör en viss Dorotea som var född i Kappadokien i nuvarande Turkiet och blev martyr omkring år 300. Enligt legenden bad en av hennes domare att hon skulle sända honom några äpplen och rosor från den himmelska lustgården. Dagen efter det att Dorotea halshuggits uppenbarade sig en överjordiskt skön budbärare för domaren och överräckte en korg med underbara rosor och äpplen, vilket hade till följd att domaren omvändes till kristendomen och själv lät sig avrättas. Doroteas attribut är en korg med frukter och rosor, och hon är alla blomsterodlares och trädgårdsmästares skyddshelgon.

I Sverige är namnet första gången belagt 1419, då med stavningen Dorothea. Det har burits av flera nordiska drottningar. Dorotea av Brandenburg (död 1495) var nordisk unionsdrottning och först gift med Kristofer av Bayern, därefter med Kristian I. En annan Dorotea var gift med Kristian III. Den Dorotea som har givit sitt namn åt Dorotea kommun i södra Lappland var Gustav IV Adolfs drottning, vars fullständiga namn var Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden.

Dorotea har varit ett vanligt namn i nordisk bondemiljö, i Sverige bl.a. i formerna Dorde, Dordi och Dorit, i Danmark och Norge i formen Dorte.

En kortform som alltifrån 1800-talets början har varit vanlig i Sverige och svenskspråkiga Finland är Dora. Antalet kvinnor som hette Dorotea eller Dorothea var vid millennieskiftet omkring 4000.

Doris är i den grekiska mytologien namnet på en vattennymf, gift med havsguden Nereus och mor till de 50 nereiderna. Det förekommer inte så sällan i 1700-talets svenska herdediktning. Första exemplet på att Doris har använts som personnamn är från 1834. Det var ett modenamn på 1920- och 30-talen och fick en viss uppgång på 50-talet när Doris Day var en av Hollywoods populäraste filmstjärnor. I vår tid är det ovanligt som tilltalsnamn. Däremot möter man ”Doris” i slangspråket, där det har blivit en skämtsam benämning på en flicka med typisk 50-talslook (se Sune 29.11). Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 11000 kvinnor.

Dorotea stod som enda namn på dagens datum fram till 1993, då tvånamnslängden introducerade namnparet Dorotea och Dora. I den nya namnlängden har Dora utgått och ersatts av Doris. Det senare namnet hade i 1993 års namnlängd datumet 7 mars, där det stod tillsammans med Isidor.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.