Ebba, Ebbe

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Ebba har ofta uppfattats som en femininform av Ebbe men är troligen ursprungligen en kortform av fornhögtyska kvinnonamn på Eber- ’vildsvin’ och Egil-. Mansnamnet Ebbe är dels en kortform av de nordiska namnen Esbjörn och Ärnbjörn, dels identiskt med det fornhögtyska Ebo, Ebbo, som är en kortform av Eberhard.

Namnet Ebba har använts i Sverige sedan 1400-talet men förekom länge enbart inom adeln. Ebba Brahe (1596–1674) var namnet på Gustav II Adolfs ungdomskärlek. Först under senare delen av 1800-talet blev det allmänt även bland ofrälse. Namnet var vanligt omkring 1900 men försvann sedan och kom inte tillbaka förrän på 1990-talet. Under de senaste åren har det hört till de flicknamn vilkas frekvens ökar snabbast. Vid utgången av år 2000 låg det på 13:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland nyfödda flickor. Vid samma tidpunkt var siffran på de svenskor som heter Ebba omkring 17000.

De tidigaste svenska beläggen för Ebbe är från 1300-talet. Namnet nådde Sverige från Danmark, där det även fortsättningsvis har varit vanligare än i de andra nordiska länderna. Det förekommer i flera medeltida ballader av danskt ursprung, t.ex. Ebbe Skammelsson. Vid millennieskiftet fanns det omkring 4000 svenskar som hette Ebbe.

Ebba förekom på 1790-talet i svenska almanackor, men dess datum var då 12 februari. 1898 placerades namnet på dagens datum för att hylla Ebba Munck af Fulkila, maka till prins Oskar, Gustaf V:s bror. Tidigare var dagens namn Fulgentius till minne av en nordafrikansk biskop som levde på 500-talet. Ebbe kom in i almanackan 1901 på datumet 14 augusti. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes det med Ebba på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.