Edit, Edgar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Edit har engelskt ursprung och återgår på det fornengelska Eadgyth, som är sammansatt av ead ’rikedom’ och gyth ’strid’. Mansnamnet Edgar återgår på det fornengelska Eadgar, sammansatt av ead ’rikedom’ och gar ’spjut’.

Eadgyth var ett rätt vanligt fornengelskt namn som överlevde den normandiska invasionen, antagligen på grund av den popularitet som Sankta Eadgyth (962–84), dotter till kung Edgar, åtnjöt. Stavningen förenklades efterhand till Edith, och i den formen nådde namnet på 1800-talet flera europeiska länder, bl.a. Danmark och Sverige. Det äldsta svenska belägget är från 1836.

Bland de kvinnor som gjort namnet känt under 1900-talet finns den finlandssvenska skaldinnan Edith Södergran (1892–1923) och den franska sångerskan Edith Piaf (1915–63). Efter 1900-talets första decennier har namnet varit på tillbakagång i Sverige och har först på allra senaste tid börjat användas igen som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 15000 svenskor som hette Edit eller Edith. Den danska smekformen Ditte, känd genom Martin Andersen Nexøs romansvit ”Ditte människobarn” (1917–21), har även nått Sverige.

Edgar hörde liksom Edith till den första våg av engelska namn som nådde vårt namnskick under 1800-talets förra hälft. Det tidigaste belägget är från 1821. Namnet har varit rätt ovanligt under 1900-talet och bars vid millennieskiftet av omkring 1000 svenskar. Till minne av den amerikanske författaren Edgar Allan Poe utdelas varje år den internationella utmärkelsen ”Edgar” till årets bästa deckarförfattare.

I de äldsta svenska almanackorna är dagens namn Wolfgang till minne av en biskop i Regensburg på 900-talet. På 1700-talet hedrades i stället minnet av en romersk missionär i Gallien vid namn Quintinus som led martyrdöden på 300-talet. Den franska och engelska formen är Saint Quentin, som också blivit namnet på ett känt fängelse i USA, San Quentin. Edit kom in i almanackan 1901, och namnparet Edit – Edgar introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Sista oktober är kvällen före allhelgonadagen. I USA firar barnen Halloween (som betyder ’helgonakväll’) med att klä ut sig till spöken och häxor. Med en urholkad pumpa som lykta går de runt i grannskapet och låter sig bjudas på godsaker. Halloween har sitt ursprung på de brittiska öarna, där den har firats med upptåg sedan medeltiden. När seden infördes i Sverige på 1990-talet förlades den till alla helgons dag, första lördagen efter 1 november, men flyttades efter några år till dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.