Edla, Ada

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Edla är en kortform av fornhögtyska namn på Edil-, ’ädel’, t .ex. Ediltrud. Den engelska formen är Ethel. Kvinnonamnet Ada är en kortform av Adela, som i sin tur har bildats som kortform av forntyska kvinnonamn på Adal- ’ädel’, t.ex. Adelheid. Ada är även ett hebreiskt kvinnonamn med betydelsen ’prydnad’.

Namnet Edla kom redan på 1000-talet in i Norden genom den danske kungen Knut den heliges gemål Edel, dotter till en greve av Flandern. En vanlig äldre form av namnet var Edela, som förekom i Skåne på 1300-talet, i dåvarande Sverige på 1500-talet. Edla förekom i äldre tid främst i adelssläkter men blev senare även ett vanligt allmogenamn, särskilt i västra Sverige. Det har varit ovanligt ända sedan 1910-talet. Vid millennieskiftet bars det av 2000 kvinnor.

Ada fick spridning i Sverige betydligt senare; det äldsta belägget är från 1762. I historierna om Kal å Ada personifierar Ada den levnadsglada göteborgskan av arbetarklass, hon som i Lasse Dahlquists visa ”Oh boy, oh boy, oh boy” har ”legat med papiljotter” för att vara vacker när engelska flottister kommer till Göteborg. Även Ada har varit sällsynt sedan början av 1900-talet, och siffran på de kvinnor som bar namnet låg vid millennieskiftet strax över 1000.

Före 1901 var dagens namn Apollonius efter en romare som dog martyrdöden på 100-talet. Anledningen till att man 1901 valde att ersätta hans namn med just Edla var säkert att dagens namn i den danska almanackan sedan länge var Ædel efter Knut den heliges gemål. Ada fördes i tvånamnslängden från 1993 till det obesläktade Adrian (4.3). I den nya namnlängden har namnet flyttats till Edla, eftersom en förled med betydelsen ’ädel’ kan spåras i båda namnen.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.