Edvard, Edmund

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det engelska mansnamnet Edvard återgår på fornengelska Eadweard, som är sammansatt av ead ’rikedom’ och weard ’väktare’ (jfr vård). Det likaledes engelska mansnamnet Edmund återgår på fornengelska Eadmund, sammansatt av ead ’rikedom’ och mund ’beskydd(are)’.

I det medeltida Uppsalakalendariet står det ”Eduardi regis” på dagens datum. Därmed avses en engelsk kung, även kallad Edvard Martyren, som mördades 978 vid 16 års ålder och blev helgonförklarad sedan hans efterlevande iakttagit järtecken vid hans grav. Förutom i England har namnet i stort sett bara levt kvar i almanackorna i Sverige och Finland.

En fornsvensk ombildning av namnet, Jedvard, fanns i Sverige redan på 1100-talet. På 1600-talet kom Edvard att uppfattas som en mera officiell form av Evert, och under senare delen av 1800-talet blev det ett modenamn. I England har Edvard varit ett kunganamn i mer än tusen år. Den senaste i raden, Edvard VIII, väckte uppståndelse över hela världen när han abdikerade 1936 för att gifta sig med amerikanskan Wallis Simpson. I Norge förknippas namnet framför allt med tonsättaren Edvard Grieg (1843–1907), i Sverige associerar många fortfarande till den folkkäre skådespelaren Edvard Persson (1888–1957). En bit in på 1900-talet blev namnet Edvard omodernt, men under de allra senaste åren har det kommit tillbaka, nu ofta med den engelska stavningen Edward. Antalet svenskar med namnet Edvard eller Edward var vid millennieskiftet omkring 12500.

Edmund har en motsvarighet i fornsvenskans Ödhmund. När den engelske kungen Edmund dog martyrdöden 870 blev han liksom Edvard Martyren helgonförklarad och fick en minnesdag i flera medeltida helgonkalendarier. Den Edmund som har blivit ihågkommen hos oss är dock inte kungen utan en ärkebiskop av Canterbury som dog 1240. Namnet Edmund finns första gången noterat i Sverige 1622. Det var fortfarande gångbart på 1910- och 20-talen men har sedan dess haft en undanskymd plats i namnskicket. Vid millennieskiftet bars det av omkring 1500 personer.

I våra almanackor var Edvard länge det enda namnet på dagens datum. I tvånamnslängden från 1993 åtföljdes det av smekformen Eddie. I den nya namnlängden har Eddie utgått och ersatts av Edmund, vars datum tidigare var 16 november.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.