Edvin, Egon

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Edvin är av engelskt ursprung och återgår på ett fornengelskt Eadwine, sammansatt av ead ’rikedom’ och wine ’vän’. Mansnamnet Egon har härletts till det forntyska Egwin, sammansatt av ord med betydelsen ’svärd’ och ’vän’. Det skulle även kunna vara en kortform av andra forntyska namn med förleden Eg-.

I Norden fanns redan på förkristen tid namn som var besläktade med Edvin, t.ex. det fornsvenska Ödhin. På de brittiska öarna förknippas namnet särskilt med Northumberlands förste kung Sankt Edvin som lät döpa sig 627 och har givit namn åt Edinburgh. Det tidigaste svenska belägget för namnet är från 1792. Edvin var särskilt populärt under decennierna kring 1900 (t.ex. skådespelaren Edvin Adolphson, 1893–1979). Det har varit ovanligt efter 1910-talet och bars vid millennieskiftet av omkring 12000 personer.

Egon togs upp i svenskt namnskick ännu senare. Visserligen fanns det en biskop i Lund, död 1072, som hette Egino, vilket är en smekform av Egwin. Men det var först på 1800-talet som namnet nådde Sverige, och då tidigast Skåne, från Tyskland och Danmark. Det var populärt på 1920- och 30-talen men har senare gått tillbaka. Antalet svenskar som hette Egon var vid millennieskiftet omkring 8000.

Det gamla namnet på dagens datum är Vindicianus efter en biskop i Flandern som levde på 700-talet. I folktraditionen har man fäst sig vid att ordet ”vind” ingår i namnet och tillmätt den vind som blåste på Vindicianus en särskild betydelse. Det ersattes 1901 av Edvin.

Egon delade i tvånamnslängden från 1993 sitt datum 10 februari med Egil. Anledningen till att namnet har flyttats till Edvin är att båda namnen kan tänkas innehålla en efterled med betydelsen ’vän’.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.