Eivor, Majvor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Eivor, Ejvor, Eyvor är av nordiskt (norskt) ursprung. Förleden består troligen av ett ord som betyder ’lycka’, efterleden har tolkats på flera sätt men är besläktad med ord för ’varsam’ eller ’värja’, ’försvara’. Majvor är ett nybildat svenskt namn. Förleden Maj- anknyter till månadsnamnet maj, och efterleden är densamma som i Eivor.

Under 1800-talets skandinavism var Eivor ett av de namn som nådde Sverige från Norge; det tidigaste belägget är från 1860. Det var populärt på 1920- och 30-talen men har gått tillbaka under senare hälften av 1900-talet. Om man räknar ihop alla stavningar fanns det vid millennieskiftet omkring 18000 svenskor som hette Eivor.

Majvor hör – tillsammans med bl.a. Majny och Majvi – till de namn som bildades i början av 1900-talet med Maj- som förled. Det tidigaste belägget för Majvor är från 1910. Namnet var populärast på 1930- och 40-talen och finns främst i norra Sverige. Antalet kvinnor som hette Majvor var vid millennieskiftet omkring 4000.

Det äldsta namnet på dagens datum är Medardus. Så hette en fransk biskop som levde på 500-talet och har blivit kalenderväsendets speciella skyddspatron. I Skandinavien har hans dag varit märkesdag för sommarvädret: som vädret var på Medardus, så skulle det i huvudsak bli ända till hösten. 1776 ersattes namnet av Salomon (se 25.6) som stod kvar i 1901 års namnlängd. I tvånamnslängden från 1993 var Salomon flyttat och i stället stod där Eivor tillsammans med det obesläktade Elaine (se Helena 31.7). I den nya namnlängden står Eivor kvar, men nu tillsammans med Majvor.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.