Eleonora, Ellinor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Eleonora är romanskt; den äldsta kända formen är Aliénor. Dess ursprung är antagligen det arabiska kvinnonamnet Ellinor ’Gud är mitt ljus’. Den nutida svenska stavningen Ellinor går inte tillbaka till det arabiska namnet utan är en försvenskning av den engelska formen Eleanor.

Namnet Eleonora kom till Sverige 1620, då Maria Eleonora av Brandenburg blev Gustav II Adolfs drottning. Hon är den första av fyra svenska drottningar med detta namn: efter henne kom Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp som 1654 ingick äktenskap med Karl X Gustav. Deras son Karl XI gifte sig med Ulrika Eleonora av Danmark, och de båda blev föräldrar till Ulrika Eleonora d.y., regerande drottning i Sverige 1719–20 efter brodern Karl XII:s död. Denna följd av drottningar var mer än tillräcklig för att etablera namnet Eleonora i alla samhällsklasser. En vanlig kortform, som alltifrån år 1700 har förekommit som självständigt dopnamn, är Nora. Ännu under 1800-talet var Eleonora ett populärt namn, men under 1900- talet har det varit starkt på retur. Vid millennieskiftet bars det av omkring 13000 kvinnor i Sverige.

Den namnform som har kommit i stället är Ellinor, och det beror säkert på att Evert Taube hade en dotter som hette så och som fick sig flera sånger tillägnade, t.ex. ”Ellinors vals” och ”Ellinor dansar”. Man kan spekulera över om hon fick sitt namn efter en medeltida drottning som låg Evert

Taubes hjärta nära: Eleonore av Akvitanien, mor till Rikard Lejonhjärta och besjungen av provensalska trubadurer. Ellinor är ett namn som visar ovanligt stor variation vad beträffar stavningen. Vid millennieskiftet förekom inte mindre än ett tjugotal olika former, av vilka de vanligaste är Ellinor (omkr. 10000 belägg), Eleonor (omkr. 5000), Elinor (omkr. 4000), Elenor och Eleonore (båda omkr. 2000).

I de äldsta svenska almanackorna var dagens namn Pius. Det helgon som firades var den förste i en lång rad av påvar med detta namn. 1763 byttes Pius ut mot Eleonora, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Eleonora – Ellinor.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.