Elias, Elis

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Elias återgår på det hebreiska Elijah, som betyder ’Jahve är Gud’. Elis är en försvenskad form av Elias.

I Gamla testamentets Kungaböcker berättas om profeten Elia som vinner seger över guden Baals präster på berget Karmel och far upp till himlen i en vagn av eld med hästar av eld. Den senare berättelsen har varit ett omtyckt motiv i folkkonsten och skildras av Karlfeldt i dikten ”Elie himmelsfärd”.

I formen Elias förekom namnet i Sverige redan på 1200-talet. Genom att den gammaltestamentlige gudsmannen blev helgonförklarad fick namnet en plats i almanackorna, tidigast 20 juli. Under 1800-talet bars det av bl.a. Elias Lönnrot (1802–84), den finske läkaren som skapade nationaleposet ”Kalevala”, och den svenske visdiktaren Elias Sehlstedt (1808–74). Namnet blev ett modenamn på 1980-talet och har fortsatt att öka i popularitet under 90-talet. Det kom på 31:a plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda 1999. Vid millennieskiftet fanns det omkring 8400 personer i Sverige som hette Elias.

Formen Elis har förekommit i Sverige sedan 1700-talet och har varit särskilt vanlig i Värmland och Dalarna. Många värmlänningar har hört historierna om Elis i Taserud, skulptören Christian Erikssons slagfärdige bror. Namnet var populärt kring 1900 men har sedan dess gått tillbaka i namnstatistiken. Vid millennieskiftet bars det av omkring 5000 svenskar.

I 1600-talets almanackor stod ibland Rudolf på dagens datum. Elias kom in 1701 och har sedan dess stått kvar. I tvånamnslängden från 1993 tillkom Elis.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.