Ellen, Lena

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ellen är en form av det grekiska kvinnonamnet Helena (se 31.7) som i sin tur troligen återgår på ett ord med betydelsen ’den strålande’, ’skinande’. Ellen har nått oss främst från engelskan men även från danskan. Lena är en kortform av Helena, i äldre tid även av Magdalena.

Det äldsta svenska belägget för Ellen är från 1824. Det var populärt under 1800-talet (t.ex. författarinnan Ellen Key, 1849–1926) men kom sedan ur bruk under lång tid. Mot slutet av 1900-talet var det dags för en renässans, och vid millennieskiftet hörde Ellen till de 25 vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda flickor. Totalt fanns det då omkring 19000 svenskor som hette Ellen.

Lena fanns i Sverige redan på 1400-talet men uppfattades inte förrän på 1900-talet som ett självständigt namn. Under 1950- och 60-talen kom det på andra plats bland tilltalsnamnen på nyfödda flickor (t.ex. skådespelerskan Lena Endre, f. 1955). Det har fortsatt att vara ett av de vanligaste flicknamnen och bars vid millennieskiftet av omkring 84000 kvinnor. Dessutom fanns det då omkring 8000 personer med det sammansatta namnet Anna-Lena.

I gamla almanackor var dagens namn Agapetus till åminnelse av en romersk yngling som blev martyr på 200-talet. I franska och tyska almanackor har man i stället kommit ihåg Sankta Helena, kejsar Konstantins fromma moder, som på 300-talet övertalade sin son att upphöra med sin förföljelse av de kristna. I namnlängden från 1901 fick Helena ersätta Agapetus, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Helena – Lena.

Men Helena är även namnet på ett svenskt helgon, Sankta Helena av Skövde, vars minnesdag ända sedan 1200-talet har varit 31 juli. Därför har namnet Helena i den nya namnlängden återförts till detta datum. Ersättare på dagens datum är Ellen, som i tvånamnslängden från 1993 hade namnsdag den 21 september.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.