Elof, Leif

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Elof (äldre Elef) är ett mansnamn av nordiskt ursprung med betydelsen ’ensam arvinge’. Leif är ett nordiskt mansnamn, en kortform av namn med efterleden -leifr ’arvinge’.

Elof finns redan på runstenar i formen Eilifr. Det har varit ett vanligt bondenamn och bevarats särskilt länge som sådant i södra och västra Sverige. Under 1800-talets senare hälft och 1900-talets början var det allmänt förekommande (t.ex. språkforskaren Elof Hellquist, 1864–1933; skådespelaren Elof Ahrle, 1900–1965), men sedan dess har det gått tillbaka. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 svenskar som hette Elof. Den vanligaste smekformen är Loffe. '

Leif är inte känt som svenskt namn i gammal tid, däremot som norskt och isländskt. Islänningen Leif Eriksson, som år 1000 seglade till Vinland, dvs. Nordamerika, växte upp på Grönland, och det var därifrån upptäcktsfärden västerut startade. Det tidigaste belägget för namnet Leif i Sverige är från 1852. Det var ett modenamn på 1940-talet, då pojknamnen gärna skulle vara korta: de fyra främsta platserna i 40-talets namnstatistik på nyfödda pojkar belades av Lars, Jan, Bo och Leif. Vid millennieskiftet fanns det omkring 71000 personer i Sverige vid namn Leif. En vanlig smekform är Leffe.

Under medeltiden firades 30 juni i några av de svenska stiften som en åminnelsedag av Paulus; det latinska namnet var Commemoratio Sancti Pauli. Denna beteckning bevarades dock inte i almanackorna, där det äldsta namnet på dagens datum är Martialis. Så hette en lärjunge till Petrus som var verksam som missionär i Gallien. I 1901 års namnlängd byttes hans namn ut mot Elof, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Elof – Leif.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.