Emanuel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Emanuel är ett mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’Gud med oss’. Det är egentligen en sidoform av Immanuel.

Anledningen till att namnet har placerats på dagens datum är att det, liksom Gabriel (se 24.3), återfinns i evangeliernas berättelse om Jungfru Marie bebådelse. I Lukasevangeliet är det ängeln Gabriel som kommer med budskapet till Maria att hon skall föda Jesus. I Matteusevangeliet visar sig en Herrens ängel för Josef i drömmen och talar om att hans hustru Maria är havande genom den helige Ande och ska föda en son, som hon ska ge namnet Jesus. Därmed kommer profeten Jesajas ord att uppfyllas, att en jungfru ska bli havande och föda en son, som man ska ge namnet Emmanuel.

Namnet Emanuel har förekommit i Sverige sedan 1626. En av de första som använde det var biskopen Jesper Svedberg, som gav det åt sin son Emanuel Swedenborg (1688–1772). Årtiondena kring 1900 var det mycket vanligt, inte minst inom frikyrkorörelsen, men sedan blev det omodernt och har inte kommit tillbaka förrän på 1990-talet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 29000 personer och på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000 kom Emanuel på 92:a plats. En smekform som även används som officiell namnform är Manne.

Emanuel kom in i almanackan på dagens datum 1691 och har stått kvar där sedan dess. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Emanuel – Manne. I den nya namnlängden står Emanuel åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.