Emil, Emilia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Emil är ett mansnamn som går tillbaka på det franska Émile, som i sin tur har sitt ursprung i det latinska släktnamnet Æmilius. Emilia är femininformen av Emil.

Den förste kände svensk som bar namnet Emil var generalen Charles Émile Lewenhaupt (1691–1743) som fick skulden för ett misslyckat svenskt fälttåg mot Ryssland och halshöggs. Omkring 1800 blev Emil ett modenamn i Sverige, vilket berodde på att Rosseau några årtionden innan hade skrivit sin berömda bok om barnuppfostran, ”Émile ou De l’éducation” (1762).

Namnets popularitet höll i sig under 1800-talet men avtog under det följande århundradet. Inte förrän Astrid Lindgren skrev sina böcker om Emil i Lönneberga fick det en renässans. Under 1980- och 90-talen blev Emil åter ett modenamn liksom Ida, namnet på hans lillasyster i böckerna. År 2000 kom Emil på nionde plats bland tilltalsnamnen på pojkar födda detta år. Vid millennieskiftet var det totala antalet svenskar med detta namn omkring 37000.

Emilia har funnits i Sverige sedan 1652. Mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet blev den franska formen Emilie den vanligaste (t.ex. författarinnan Emilie Flygare-Carlén, 1807–92). Även den engelska formen Emily fick spridning i Sverige under 1800-talet. Alla tre namnformerna har kommit tillbaka under slutet av 1900-talet, även om ingen av dem kan tävla i popularitet med Emelie, som är ett annat namn, en sidoform till Amelie (se 20.4).

I gamla almanackor var dagens namn Hypatius till minne av en biskop i Mindre Asien som dog martyrdöden år 325. Det byttes 1901 ut mot Emil. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Emil med det obesläktade Mildred, som i den nya namnlängden har fått utgå till förmån för Emilia (tidigare 23.1).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.