Enar, Einar

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Enar fanns redan i fornsvenskan och motsvarar det västnordiska Einarr. Einar är identiskt med isländska einheri ’enastående krigare’.

Enar finns dokumenterat i Sverige ända sedan 1200-talet och var i äldre tid mest använt i de västra och norra delarna av landet. I Västergötland kunde det på 1700-talet stavas Enerr. Ännu på 1920- och 30-talen förekom det inte så sällan, men sedan dess har det varit ovanligt som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 4000 svenskar som bar namnet.

Einar har i mer än tusen år varit ett vanligt namn i Norge och på Island. Genom den nordiska namnrenässansen på 1800-talet började det användas även i Sverige, tidigast 1831. Det var särskilt populärt årtiondena kring 1900 (t.ex. konstnären Einar Norelius, 1900–85) men har på senare tid inte haft någon framträdande plats i namnskicket. De svenskar som hette Einar eller Ejnar uppgick vid millennieskiftet till omkring 21000.

I gamla almanackor var dagens namn Cyprianus till minne av en martyr som enligt legenden verkade som trollkarl. Han försökte vinna en kristen jungfru genom magiska konster, men hennes dygd och kristna övertygelse var så starka att han omvändes och led martyrdöden med henne. Efter honom kallades förr folkliga svartkonstböcker i Danmark och Skåne för Cyprianus-böcker.

Enar kom in i almanackan 1901, kanske på grund av namnkommitténs trädassociationer (cypress – en). Namnparet Enar Einar har funnits sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.