Erling, Jarl

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Erling är ett västnordiskt namn som är besläktat med jarl och som antagligen betyder ’jarl-ättling’. Jarl är ett nordiskt mansnamn, identiskt med substantivet jarl ’fri, förnäm man’.

Erling har förekommit i svenskt namnskick sedan 1286 men har alltid varit vanligare i Norge än i Sverige. Hos oss var det västsvenskt ända tills det genom 1800-talets nordiska namnrenässans fick riksspridning. Det var forfarande populärt under 1930- och 40-talen men har sedan dess fått en mera undanskymd plats. Vid millennieskiftet fanns det omkring 9000 svenskar som hette Erling.

Jarl fanns redan i fornsvenskan i formen Järl och är besläktat med engelska Earl. I Eddadikten ”Rigsthula”, som beskriver uppkomsten av trälarnas och de fria männens ätter, heter hövdingasonen Jarl. Namnet återupplivades under 1800-talets vikingaromantik och blev särskilt vanligt bland finlandssvenskarna (t.ex. författaren Jarl Hemmer, 1893–1944). I Sverige förekom det rätt sparsamt under 1900-talets förra hälft (t.ex. högerledaren Jarl Hjalmarson, 1904–93) och har spelat en obetydlig roll under dess senare hälft. Under de senaste fem åren har emellertid en viss uppgång kunnat noteras. Vid millennieskiftet fanns det omkring 4000 svenskar vid namn Jarl.

I äldre almanackor var dagens namn Burckhard till minne av en biskop i Wurzburg på 700-talet, vars festdag egentligen är 14 oktober. Det ersattes av martyrnamnet Probus som stod kvar ända till 1901, då Erling kom in i stället. Namnparet Erling – Jarl har funnits sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.