Ernst, Erna

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Ernst är ett tyskt mansnamn vars forntyska form är Ernust. Dess betydelse är ’allvar’, och det har från början varit ett binamn. Erna är en kortform av Ernesta, Ernestina med flera femininformer av Ernst.

I formen Ernest fanns namnet i Sverige redan på 1300-talet. Det är arvnamn inom ätten Creutz och har burits av flera kända svenskar som konstnären Ernst Josephson (1851–1906) och sångaren Ernst Rolf (1891–1932). Det finns även i engelskan, spanskan och flera andra språk (Ernest Hemingway, Ernesto ”Che” Guevara). En engelsk smekform som förekommer även i Sverige är Ernie.

Ernst var ett av de tjugo vanligaste mansnamnen i Sverige år 1900. En bit in på 1900-talet avtog dess popularitet, och det har inte kommit tillbaka förrän på allra senaste tid, och då i blygsam omfattning. Eftersom det bärs av ett par uppmärksammade kulturpersoner (författaren Ernst Brunner, f. 1950, konstnären Ernst Billgren, f. 1957) vågar man spå att den uppåtgående trenden håller i sig. Vid millennieskiftet bars namnet av omkring 17000 personer.

Erna är yngre än Ernst i svensk namntradition; det äldsta belägget är från 1697. Namnet var mycket populärt i Tyskland omkring 1900 vilket ledde till en uppgång även i Sverige på 1910-talet som höll i sig till 30-talet. Därefter har det förekommit mycket sparsamt i namngivningen. Vid millennieskiftet bars det av omkring 3500 personer.

Namnet Ernst förekom i en reformerad namnalmanacka som lanserades under några år på 1790-talet, men det fick definitivt sin plats på dagens datum i 1831 års almanacka. Det sattes in i stället för Simplicius, som var namnet på en påve på 400-talet. Namnparet Ernst – Erna introducerades 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.