Esaias, Jessika

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Esaias är en grekisk form av det hebreiska Jeshajah ’Jahve är hjälp’. Kvinnonamnet Jessika kan härledas till det hebreiska Jiscah ’den som betraktar’.

Den person som har gjort det första namnet känt är profeten Jesaja i Gamla testamentet. I sin hebreiska form kom aldrig namnet till Sverige, utan vi nåddes istället av Esaias i början av 1600-talet. Esaias Tegnér (1782–1846) bidrog till att namnet fick spridning under 1800-talet. Under 1900-talet har det blivit allt ovanligare, och vid millennieskiftet bars det bara av omkring 300 svenskar.

Jessika var ett mycket ovanligt namn i Sverige fram till mitten av 1900-talet. I England använde Shakespeare det redan i början av 1600-talet i sitt skådespel ”Köpmannen i Venedig”. Under 1900-talet har Jessica blivit ett allt vanligare namn i den engelskspråkiga världen (t.ex. den amerikanska skådespelerskan Jessica Lange, f. 1949), vilket har lett till att det på 1970- och 80-talen blev ett modenamn även i Sverige. Vid millennieskiftet fanns det omkring 26000 svenskor som hette Jessica eller Jessika.

I den äldsta svenska almanackan från 1585 stod det Elegius på dagens datum. Därmed avsågs ett franskt helgon på 600-talet, Eligius, som i andra gamla almanackor har den 1 december som sin dag. Även Ester och Gustav har varit dagens namn, men omkring år 1700 blev det Esaias, och detta namn fick stå kvar till 1993 då det flyttades till 6 september. I den nya namnlängden har namnet återförts till sin gamla plats. Anledningen till att det har sammanförts med Jessika (tidigare 26.7) är att de båda har hebreiskt ursprung.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.