Esbjörn, Styrbjörn

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det nordiska mansnamnet Esbjörn är sammansatt av ord för ’gud’ och ’björn’ och egentligen en sidoform till det äldre Asbjörn. Styrbjörn är ett fornsvenskt namn, sammansatt av ord motsvarande fornvästnordiska styrr ’stoj’, ’tumult’ och ’björn’.

Esbjörn förekommer på svenska runstenar och har levt kvar som bondenamn in i nyare tid, främst i Jämtland och Dalarna. Sedan slutet av 1700-talet är det arvnamn inom ätten Belfrage. Den danska formen är Esben. Under de senaste åren har namnets frekvens ökat något, och vid millennieskiftet fanns det omkring 2000 svenskar som hette Esbjörn.

Även namnet Styrbjörn finns på runstenar. Styrbjörn Starke var namnet på en viking som levde på 900-talet och som enligt osäkra källor var brorson till den svenske kungen Erik Segersäll och ledare för jomsvikingarna. Namnet dog ut men återupplivades under det tidiga 1800-talets vikingaromantik. I dagens Sverige bärs det bara av omkring 400 personer.

Esbjörn har varit dagens namn i almanackan sedan 1831. Det ersatte ett äldre Epimachus, som stod där till minne av en martyr i Alexandria på 200-talet. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Esbjörn till annat datum (12.6) och ersattes av namnparet Elvira (nu 1.3) och Elvy. Samtidigt introducerades namnparet Sture – Styrbjörn (13.9). I den nya namnlängden har Esbjörn fått komma tillbaka till sitt gamla datum, den här gången tillsammans med Styrbjörn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.