Eskil

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Eskil är ett namn av nordiskt ursprung som är sammansatt av ord med betydelsen ’gud’ och ’kittel’ (hjälm). Fornvästnordiska former är Áskell, Áskettil (jfr Kjell 8.7).

Den Eskil som fått sitt namn på dagens datum är Sankt Eskil, Södermanlands apostel. Han var en anglosaxisk missionär i Södermanland som dog omkring 1080; enligt legenden blev han stenad till döds när han försökte hindra svear att blota till Oden. Hans reliker fördes till Tuna kyrka kring vilken det växte upp en handelsplats, sedermera stad, som redan på 1200-talet kallades Eskilstuna efter honom. Eskil är skyddshelgon för Strängnäs stift, och hans dag var på medeltiden helgdag i stiftet. Han avbildas som biskop med tre stenar i handen.

Namnet Eskil finns redan på runstenar och har varit vanligast i Svealand och Finland. Den finska formen är Esko. På 1920- och 30-talen var namnet inte ovanligt, men sedan dess har dess frekvens varit vikande, och vid millennieskiftet var antalet svenskar som hette Eskil omkring 6000.

I det gamla bondesamhället var Eskil en viktig märkesdag. Särskilt i mellersta Sverige var det den dag då man skulle så rovor; man talade om Rov-Eskil. I Norrland har regn denna dag ansetts skadligt för den växande grödan; i Medelpad har man sagt: ”Eskilsmäss regn bränner både åker och äng.”

I de äldsta almanackorna har namnet latiniserats till Escillus, vilket senare ändrades till Eskil. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Eskil – Esbjörn (nu 10.5), men i den nya namnlängden står Eskil åter ensamt som en markering av dagens betydelse som folklig märkesdag.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.