Ester

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Det bibliska kvinnonamnet Ester går ytterst tillbaka på ett persiskt ord stara ’stjärna’.

I Gamla testamentet ingår två böcker som fått sina namn efter en kvinnlig hjältinna, Ruts bok och Esters bok. Huvudpersonen i den senare är en kvinna av judisk börd som blir gift med perserkungen Ahasveros. Hennes fosterfar avslöjar en sammansvärjning med syfte att förgöra judarna i landet, och Ester förmår kungen att avstå från blodbadet. Till minne av denna händelse instiftades den judiska purimfesten.

Det tidigaste exemplet på att namnet tagits upp i svenskt namnskick är från 1400-talets svenskspråkiga Finland. Under 1600-talet kom Ester att ersätta det svenska namnet Estrid, som är en östnordisk form av Astrid. Man kan jämföra med hur formen Inger har utvecklats ur Ingrid. Ester var ett populärt namn under slutet av 1800-talet och blev då betydligt vanligare än Estrid. Under 1900-talet var det länge borta ur namndiskussionerna, men under de senaste tio åren har det kommit tillbaka, om än i blygsam omfattning. Det bars vid millennieskiftet av omkring 16000 svenskor.

I almanackorna har namnet Ester flyttats hit och dit. Under 1600-talet var dess datum 24 maj, där det fortfarande står i danska almanackor. I almanackor från 1790-talet dyker det upp 24 oktober, men under långa perioder har det saknat en egen dag. Det var först genom 1901 års namnlängd som Ester fick sin plats på dagens datum. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Ester och Estrid, men i den nya namnlängden står Ester åter som enda namn. Motiveringen är att likheten med Estrid inte beror på gemensamt ursprung utan är en historisk tillfällighet.

Det gamla namnet på dagens datum var Amos efter den gammaltestamentlige profeten.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.