Eugen, Eugenia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Eugen går via franskans Eugène tillbaka på det latinska Eugenius. Ytterst är namnet grekiskt och betyder ’av god härkomst’. Eugenia är femininformen av Eugenius.

Namnet Eugenius har burits av flera helgon, bl.a. påven Eugenius I (död 657). Men när det nådde svenskt namnskick 1795 var det i den franska formen Eugène. Detta namn kom in i almanackan på dagens datum 1828 som en hyllning till Karl XV, som var döpt till Carl Ludvig Eugène och bar det sista av dessa namn efter sin morfar, Eugène de Beauharnais.

”Målarprinsen” Eugen (1865–1947) var i sin tur uppkallad efter sin farbror Karl XV. Hans samtida målarkollega Eugène Jansson (1862–1915), känd för sina blåtonade stockholmska skymningsmotiv, bibehöll som många på den tiden den franska stavningen av namnet. Efter att ha varit ett populärt namn under 1800-talet gick Eugen tillbaka under det följande seklet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 5800 svenskar, av vilka omkring 2300 skrev det med accent (Eugén).

Eugenia finns belagt i Sverige sedan 1766 men blev liksom Eugen spritt först på 1800-talet. En bidragande orsak var att en dotter till Oskar I döptes till Eugénie (1830–89). Hennes namn lever kvar i Eugeniahemmet. Eugenie var även namnet på en svensk fregatt som gjorde en världsomsegling 1851–53. Namnet har varit ganska osynligt i 1900-talets namngivning, där det främst finns kvar som andranamn i norra Sverige.

Vid millennieskiftet fanns det omkring 4000 svenskor som hette Eugenia, men av dem var det bara 4% som hade det som tilltalsnamn.

Det äldsta namnet på dagens datum är Malachias som kom in i almanackan till minne av en irländsk biskop som levde på 1100-talet.Namnparet Eugen – Eugenia introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.