Evald, Osvald

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Evald är ett mansnamn av tyskt ursprung. Den forntyska formen är E(wa)wald, där förleden betyder ’lag’ och efterleden ’härskare’. Osvald är ett mansnamn av engelskt ursprung som i fornengelskan stavades Osweald. Det är sammansatt av ord med betydelsen ’gud’ och ’härskare’ (jfr fornnordiska Ásvaldr).

Evald var namnet på en missionär bland friserna som blev martyr omkring 690 och fick sin minnesdag på dagens datum. Namnet nådde svenskt namnskick 1576 i formen Eualt. Det var vanligt både i Danmark och Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet men har på senare tid varit rätt osynligt i namngivningen. Vid millennieskiftet bars det av omkring 7000 personer.

Osvald var namnet på en engelsk kung (död 648) som helgonförklarades efter sin död. Namnet finns första gången belagt i Sverige 1574. Det har inte haft någon spridning att tala om sedan början av 1900-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskar som hette Osvald.

I äldre almanackor stod det Ewaldus på dagens datum, vilket så småningom försvenskades till Evald. Namnet kombinerades i tvånamnslängden från 1993 med Osvald, som förekom på annat datum i 1600-talets almanackor men sedan försvann.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.