Evelina, Evy

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Evelina har av somliga setts som en diminutivform av Eva men är troligtvis en latinisering av det engelska namnet Evelyn som har tolkats som en bildning till fornsaxiska aval ’kraft’. Evy är en smekform av Eva och Evelina.

Evelina användes första gången som förnamn i Sverige 1795 men fick senare under 1800-talet konkurrens av den engelska formen Evelyn, som är noterad i Sverige första gången 1856. Evelina var inte ovanligt under 1800-talet men försvann sedan ur namnskicket och kom inte tillbaka förrän mot slutet av 1980-talet. Då upplevde det en renässans som har hållit i sig under 90-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 14000 kvinnor som hette Evelina. De som hette Evelyn uppgick vid samma tidpunkt till omkring 2600. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen på flickor födda år 2000 kommer Evelina på 43:e plats.

Evy började användas vid mitten av 1800-talet. Det blev ett vanligare namn i södra Sverige än längre norrut och var som allra populärast på 1920- och 30-talen. Vid millennieskiftet fanns det omkring 12000 kvinnor i Sverige som hette Evy eller Ewy.

Före 1901 fanns namnet Eulalia på dagens datum. Så hette ett spanskt helgon på 300-talet som blott tolvårig blev martyr. Hon hyllas som staden Barcelonas skyddshelgon. I 1901 års namnlängd byttes Eulalia ut mot Evelina, och i tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Evelina – Evy.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.