Evert, Eilert

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Evert är en lågtysk form av Eberhard, som är en sammansättning av ord med betydelsen ’vildsvin’ och ’hård’. Eilert är ett mansnamn av tyskt ursprung, en sidoform till Eilhard, där förleden är en utvidgning av stammen ag- (jfr ’egg’) och efterleden betyder ’hård’.

Redan i slutet av 1200-talet fanns den latiniserade formen Everardus i Sverige. Det första belägget för Evert kommer hundra år senare, 1396.Namnet blev arvnamn i flera adelssläkter, bl.a. Taube. När vår nationaltrubadur Evert Taube (1890–1976) fick sitt dopnamn upprätthölls en tradition som gick tillbaka till 1600-talet. Evert var ett vanligt namn under 1920- och 30-talen, framför allt på Gotland. Vid millennieskiftet bars det av omkring 26000 svenskar.

Eilert har funnits i svenskt namnskick sedan 1646 och har under 1900-talet varit vanligast i norra Sverige. Även formerna Eiler och Ejlert förekommer. Vid millennieskiftet fanns det omkring 1000 svenskar som hette Eilert.

Det gamla namnet på dagens datum är Evergistus som stod där till minne av en medeltida tysk biskop. 1901 ersattes det av det likljudande Evert. Namnparet Evert Eilert introducerades i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.