Fabian, Sebastian

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Fabian är ett mansnamn som återgår på det latinska Fabianus, ett förnamn avlett av det romerska släktnamnet Fabius (kanske till latinets faba ’böna’). Mansnamnet Sebastian kan föras tillbaka till det grekiska Sebastianós ’man från Sebastia’ (en stad vid Svarta havet). Det kan också vara en bildning till sebastós ’vördad’, ’helig’.

Anledningen till att Fabian och Sebastian båda återfinns på dagens datum är att namnen har burits av två romerska martyrer på 200-talet som i den kyrkliga traditionen har sammanförts som ”tvillinghelgon”. Fabianus var påve i fjorton år innan han avrättades. Hans reliker fördes senare till Sankt Sebastians kyrka i Rom, vilket är bakgrunden till att de båda helgonen har fått delad festdag. Sebastianus skall enligt legenden ha fått agera måltavla för en skur av pilar utan att ta skada, varför man fick klubba ihjäl honom. Han brukar avbildas som en naken ung man vars kropp är genomborrad av pilar.

Det äldsta svenska belägget för namnet Fabian är från år 1600. Det användes länge främst inom adeln, bl.a. som arvnamn inom ätten Wrede, och nådde först på 1800-talet ut i andra samhällsklasser (t.ex. den socialdemokratiske agitatorn Fabian Månsson, 1872—1938). Under 1900-talets sista decennier har det haft en tydlig uppgång. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 svenskar som hette Fabian, och namnet finns med på listan över de hundra vanligaste tilltalsnamnen bland pojkar födda år 2000. Rätt långt ner, visserligen, men placeringen tyder ändå på att populariteten är i stigande.

Även namnet Sebastian nådde svenskt namnskick på 1600-talet, då ätten Tham medförde det från Tyskland. Det har i ännu högre grad än Fabian blivit ett modenamn under 1900-talets sista decennier. För ett kvartssekel sedan hette bara omkring 1000 svenskar Sebastian. Vid millennieskiftet hade antalet stigit till omkring 25000, och på listan över de hundra vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000 låg Sebastian på nittonde plats.

I många länder finns antingen Fabians eller Sebastians namn på dagens datum. De allra äldsta svenska almanackorna innehöll båda namnen, men Sebastian försvann så småningom och Fabian blev kvar som enda namn. I tvånamnslängden från 1993 återuppstod det gamla namnparet.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.