Felix, Felicia

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Felix är bildat till latinets felix ’lycklig’, ’lyckosam’. Felicia är femininformen av Felix.

Namnet Felix fanns på dagens datum redan i medeltidens kalendarier till åminnelse av ett helgon från 200-talet, Felix av Nola, som förföljdes av kejsar Decius och om vilken det berättas att han var så helig att han kunde gå på vattnet. Enligt en legend räddades han en gång från kejsarens soldater genom att spindlar spann ett nät som dolde honom för förföljarna.

Genom att Felix kommer efter Knut i almanackan har de upptåg som annars hör till Knutfirandet på en del håll förlagts till Felixdagen. I sydöstra Skåne har man in i våra dagar ”gått med Felix”, en stor uppstoppad docka som placeras utanför grannens köksdörr, varefter man bultar på dörren och springer sin väg.

Det äldsta svenska belägget för namnet Felix är från 1777. I dåvarande danska provinsen Skåne fanns det redan på 1200-talet. Det var länge rätt ovanligt i Sverige och förknippades under 1900-talets förra hälft främst med Felix Körling (1864–1937), på sin tid känd som tonsättare av barnvisor. Mot slutet av 1900-talet ökade namnet Felix starkt i frekvens. Vid millennieskiftet bars det av omkring 6000 personer och låg på 30:e plats på listan över de vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda pojkar.

Namnet Felicia har ökat ännu hastigare än Felix. För ett kvartsekel sedan fanns omkring 100 svenska kvinnor som hette så, vid millennieskiftet hade siffran stigit till omkring 9000. Det kan bero på att det medförts av spanskspråkiga invandrare i Sverige, kanske också på att en av de kvinnor Cornelis Vreeswijk besjunger heter Felicia.

Felix har varit dagens namn i våra almanackor från äldsta tid. I tvånamnslängden från 1993 tillkom Felicia. Ett gammalt helgonnamn som man finner i många andra länders almanackor är Hilarius. Han var biskop i Poitiers på 300-talet, skrev ett lärt verk om treenigheten i tolv böcker och räknas som en av den romersk-katolska kyrkans lärofäder.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.