Filip, Filippa

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Filip är ett mansnamn som återgår på grekiska Philippos, en sammansättning av philos ’vän’ och hippos ’häst’. Filippa är femininformen av Filip.

En av Jesu tolv lärjungar hette Filippos. Enligt Johannesevangeliet kom han från Betsaida och var grekisktalande. Under medeltiden firades han och en annan av lärjungarna, Jakob d.y., den första maj. Filip Halstensson var namnet på en svensk kung av Stenkilska ätten, som dog 1118. Under medeltiden förekom Filip som stormansnamn i formen Filpus. Från slutet av 1500-talet har den nuvarande formen (tidigast med stavningen Philip) varit den allmänna i Sverige. Det beror främst på inflytande från Tyskland, där Filip har varit ett kunganamn (liksom för övrigt också i Makedonien, Frankrike och Spanien). En son till den svenske kungen Karl IX, Karl Filip (1601–22), har gett namn åt Filipstad.

Filip är ett namn som har varit på frammarsch ända sedan 1979, då det nuvarande kungaparets son döptes till Carl Philip. Det var det vanligaste tilltalsnamnet på pojkar födda år 2000. Siffran på de svenskar som hette Filip/Philip låg vid millennieskiftet omkring 25000.

Filippa finns tidigast belagt som svenskt förnamn 1447. Stavningen var då Philippa. Det var länge sällsynt i Sverige och började inte användas mera allmänt förrän på 1980-talet. Under 90-talet har dess popularitet stigit ytterligare, och vid millennieskiftet fanns det omkring 2300 kvinnor i Sverige som hette Filippa eller Philippa, de flesta yngre än 20 år.

Det gamla namnet på dagens datum var Athanasius efter en kyrkofader som dog 2 maj år 373. Det ersattes 1901 av Filip, som tidigare i formen Filippos hade 1 maj som sin dag i almanackan. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Filip och Filippa (tidigare 8.3).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.