Folke

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Folke är ett mansnamn av nordiskt ursprung. Det är en kortform av namn med förleden Folk- ’folk’ (t.ex. Folkmar som i Dalarna levt kvar i formen Folmer).

Folke är ett medeltida stormansnamn som bevarades in i nyare tid i Östergötland och Småland. Den östgötska Folkungaättens hedniske stamfar skall ha varit Folke Filbyter; tillnamnet har tolkats som ’fölbitaren’ och kan syfta på att han kastrerade unga hingstar genom att bita sönder deras testiklar. Folke Filbyter ska ha levat på 1000-talet och har inspirerat Carl Milles till en uttrycksfull ryttarstaty i Linköping.

Namnet var populärt i slutet av 1800-talet (t.ex. Folke Bernadotte, 1895–1948) och början av 1900-talet men har sedan dess fått minskad användning. Vid millennieskiftet fanns det omkring 22000 personer i Sverige som bar det.

Före 1901 stod det Fokas i almanackorna på dagens datum. Det helgon som hedrades var en romare som led martyrdöden omkring år 100. Naturligtvis var det ljudlikheten mellan de båda namnen som ledde till att Folke kom in. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes namnen Folke och Odd, men i den nya namnlängden står Folke åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.