Frans, Frank

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Frans är ett tyskt mansnamn som återgår på det latinska helgonnamnet Franciscus. Detta namn är i sin tur en latinsk form av det italienska Francesco med betydelsen ’den franske’, ’fransmannen’. Frank är en engelsk kortform av Francis som likaså återgår på Franciscus.

Den person som har gett namnet Frans dess spridning är alltså den helige Franciskus av Assisi (f. 1181 eller 1182, död 1226), en förgrundsgestalt i medeltidens fromhetsliv och grundare av Franciskanorden. Hans ideal var att leva fattig i Kristi efterföljd, och hans pacifistiska kärleksbudskap omfattade allt levande. Hans ”Solsång” vittnar om att han var en betydande kristen diktare. Munkarna i hans orden, gråbröderna som de kallades, har grundat kloster runtom i världen. Mångmiljonstaden San Francisco har sitt namn efter ”Guds lille fattige” Franciskus.

Den äldsta formen av namnet i Sverige är Franses som finns belagd från 1377. Den tyska formen Frans, tidigast stavad Frantz, kom in på 1400-talet. Den blev vanlig först på 1700-talet (t.ex. tonsättaren Franz Berwald, 1796–1868) och ökade ytterligare i popularitet under senare hälften av 1800-talet, då den österrikiske kejsaren Frans Josef hörde till Europas mest kända statsöverhuvuden. Under 1900-talet var Frans länge omodernt, men under de sista årtiondena har det åter börjat komma i bruk, om än i blygsam skala. Vid millennieskiftet fanns det omkring 8000 svenskar som hette Frans eller Franz.

Frank har använts i Sverige sedan början av 1800-talet men var mycket sällsynt fram till 1900-talet, då påverkan från engelskspråkig kultur gjorde sig alltmera påmind. Vår främste äventyrsförfattare i början av seklet, Gunnar Serner (1886–1947), skrev sina böcker under pseudonymen Frank Heller. Namnet har varit och är fortfarande vanligast i Västsverige (t.ex. brottaren Frank Andersson, f. 1956 i Trollhättan). Vid millennieskiftet fanns det omkring 6000 svenskar som hette Frank.

Dagens datum har varit den helige Franciskus minnesdag sedan medeltiden, och i de äldsta svenska almanackorna var dagens namn Franciscus. Det ändrades ganska snart till Frans. I tvånamnslängden från 1993 introducerades namnparet Frans – Frank.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.