Fredrika

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Fredika är femininformen av Fredrik, som är den svenska formen av tyska Friedrich, en sammansättning av ord med betydelsen ’fred’ och ’härskare’ (se 18.7).

När namnet 1680 för första gången användes i Sverige var det i formen Frederica. Det fick sin stora spridning efter 1797 då Gustav IV Adolf ingick äktenskap med Fredrika av Baden. En av de många som fick sitt namn efter henne var Fredrika Bremer (1801–65), som blev kvinnorörelsens pionjär i Sverige och som givit namn åt Fredrika-Bremer-Förbundet.

Fredrika har varit osynligt i namngivningen under större delen av 1900-talet, men under de allra senaste åren har det visat en liten men tydlig uppgång. Det kan kanske tolkas som att det är på väg tillbaka som modenamn. Den danska motsvarigheten Frederikke har visat en starkt uppåtgående trend under 1990-talet. Vid millennieskiftet fanns det omkring 6000 svenskor som hette Fredrika.

Det äldsta namnet på dagens datum är helgonnamnet Januarius som stod där till minne av en biskop i Beneventum under antiken. När Gustav IV Adolfs trolovade Fredrika kom till Sverige 1794 byttes Januarius ut mot Fredrika. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes Fredrika med Carita (nu flyttat till 7.5), men i den nya namnlängden står Fredrika åter som enda namn.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.