Frej, Freja

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Frej är ett nordiskt mansnamn som återgår på ett urnordiskt ord med betydelsen ’herre’, ’härskare’. Den isländska formen är Freyr och den fornsvenska Frö. Freja är den kvinnliga motsvarigheten, som också har stavats Fröja och som kan jämföras med isländska freyja ’härskarinna’. Det sistnämnda ordet är samma ord som vårt fru, även om fru har nått oss som lånord från tyskan.

Frej och Freja är som bekant två av de mest kända gudarna i den förkristna nordiska mytologin. De är inte asar som Oden och Tor utan vaner, ett gudasläkte som är mindre krigiskt än asarna. Frej och Freja är syskon, deras fader är guden Njord. Frej är fruktbarhetens gud och råder över årsväxt, boskapslycka och fred. Han har varit särskilt dyrkad i Mälarlandskapen, vilket många ortnamn ännu vittnar om. I templet i Gamla Uppsala stod hans bild tillsammans med bilderna av Tor och Oden. Freja är fruktbarhetens och kärlekens gudinna, självständig och kunnig i magi. Hon har varit föremål för dyrkan i hela Skandinavien.

Till skillnad från gudanamnet Tor, som har varit i bruk ensamt eller i sammansättningar ända sedan vikingatiden, användes inte Frej som personnamn i äldre tid. Det infördes på 1800-talet när vikingaromantiken blomstrade; det äldsta belägget är från 1827 (då med stavningen Frey).

Detsamma gäller Freja som är belagt som förnamn första gången 1836. Båda namnen har varit ovanliga under större delen av 1900-talet. För ett kvartssekel sedan fanns det bara omkring 100 svenskar med namnet Frej, och de kvinnor som hette Freja var ännu färre. Mot slutet av seklet fick båda namnen ökad frekvens: antalet män som hette Frej eller Frey var vid millenieskiftet omkring 500, och mer än 800 kvinnor hette Freja.

Intressant nog har båda namnen varit mera spridda bland finlandssvenskar än bland rikssvenskar. I den finska namnlängden, som visserligen är ovanligt namnrik, firas Frej den 6 maj och Freja den 21 april. Skådespelaren Frej Lindqvist (f. 1937) föddes i Helsingfors.

Under 1800-talet och tidigare var dagens namn Emerentia till minne av en romersk martyr på 300-talet, vars fullständiga namn var Emerentiana. Det byttes 1901 ut mot Emilia, som i tvånamnslängden från 1993 fick bilda namnpar med Emelie. I den nya namnlängden har Emilia förts till Emil (14.11) och Emelie hänvisats till Amelie (20.4). I deras ställe har Frej (tidigare 30.5) och Freja (ett av de nya namnen i 2001 års namnlängd) kommit in.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.