Frida, Fritiof

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Frida är dels ett nordiskt kvinnonamn med betydelsen ’den sköna’ (av adjektivet frid med ursprungsbetydelsen ’älskad’), dels en kortform av namn som Frideborg och Alfrida. Det nordiska mansnamnet Fritiof är sammansatt av ord med betydelsen ’fred’ och ’tjuv’, men efterleden är nog snarare en nordisk motsvarighet till fornengelskans -theow ’tjänare’.

Det tidigaste belägget för namnet Frida är så sent som från 1818. Runt sekelskiftet 1900 var det rätt populärt, och det bars säkert av åtskilliga unga kvinnor när Birger Sjöberg diktade ”Fridas visor” (1922). Sedan var det borta ur namnskicket fram till 1970-talet då det åter blev vanligare.

Popularitetstoppen inföll under 80- och förra hälften av 90-talen, då siffran på de flickor som fick tilltalsnamnet Frida steg raskt. I början av 70-talet låg den kring 9000, vid millennieskiftet hade den passerat 25000. Under de senaste åren har namnets placering på topplistorna dalat något. År 2000 låg Frida på 22:a plats bland det årets populäraste tilltalsnamn på flickor.

Namnet Fritiof, Fritjof, Frithiof förekom i äldre tid främst på västnordiskt område, särskilt Island. Det bärs av hjälten i en isländsk fornaldarsaga från 1300-talet, ”Fritjof den djärve”. Det var denna saga som inspirerade Tegnér till hans diktcykel ”Frithiofs saga” (1820–25) som gjorde Fritiof till ett modenamn under 1800-talet. Under 1900-talet har frekvensen gått starkt tillbaka. Om man sammanför de olika stavningarna var det vid millennieskiftet bara omkring 2600 personer som bar namnet.

I äldre almanackor var dagens namn Concordia till minne av en kvinnlig martyr i Rom på 200-talet. 1901 byttes det ut mot Frida, samtidigt som Fritiof fick 30 maj som sitt datum. I tvånamnslängden från 1993 introducerades Frida – Fritz som dagens namnpar. I 2001 års namnlängd har Fritz flyttats till Fredrik (18.7) och ersatts av Fritiof på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.