Frideborg, Fridolf

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Frideborg och mansnamnet Fridolf är båda av tyskt ursprung. Frideborg är sammansatt av fornhögtyskans fridu ’fred’ och burg ’beskydd’. Fridolf är bildat av fridu och wolf ’varg’.

Frideborg förekom i Sverige redan på vikingatiden. Det bars av den första kristna kvinna i vårt land som är känd till namnet, en välbeställd änka i Birka. I Rimberts krönika ”Vita Anskarii” från senare hälften av 800-talet berättas att hon tog intryck av Ansgars kristna förkunnelse och lät döpa sig. Hon bestämde också att hennes kvarlåtenskap skulle delas ut till de fattiga. Eftersom det inte fanns så många fattiga i Birka reste dottern efter Frideborgs död till den frisiska handelsstaden Dorestad vid Rhenmynningen och verkställde sin fromma moders önskan. Då inträffade ett mirakel, berättar Rimbert: dottern fann att hon hade lika mycket pengar kvar i sin börs som hon delat ut.

Under 1800-talets vikingaromantik fick namnet Frideborg en renässans. Det är inte omöjligt att den berodde på likheten med namnen på de båda huvudpersonerna i Tegnérs ”Frithiofs saga”, Frithiof och Ingeborg. Under 1900-talet har populariteten avtagit, och vid millennieskiftet fanns det omkring 6000 svenskor som hette Frideborg.

Även Fridolf har säkert använts i Sverige redan under förkristen tid, men då i formen Fridulf. Liksom Frideborg blev det populärt under 1800-talet. I nyare tid har namnet fått en lätt komisk klang genom att det för tanken till komikern Fridolf Rhudin och seriefiguren ”lille Fridolf ” som blir hunsad av sin Selma. Paret gestaltades av Douglas Håge och Hjördis Petterson i en radioserie som filmatiserades och därefter levde vidare som tecknad serie. Antalet män som heter Fridolf har minskat under 1900-talet och uppgick vid dess slut till omkring 1000.

Fram till 1901 var dagens namn Arcadius till minne av en martyr som levde i Nordafrika på 400-talet. Frideborg har funnits på dagens datum sedan 1901, Fridolf tillkom i tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.