Gabriel, Rafael

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Gabriel är av hebreiskt ursprung och betyder ’Guds kämpe’. Även mansnamnet Rafael är från början hebreiskt och betyder ’Gud har helat’.

Både Gabriel och Rafael är änglanamn i judisk, kristen och muslimsk tradition. Gabriel är den främste av ärkeänglarna, som i Lukasevangeliet förebådar både Johannes Döparens och Jesu födelse. I den kristna konsten är Jungfru Marie bebådelse genom ärkeängeln Gabriel ett vanligt motiv. Även Rafael hör till ärkeänglarna.

Som förnamn har Gabriel och Rafael använts i Sverige alltsedan senmedeltiden, Gabriel sedan 1300-talet och Rafael sedan 1400-talet. Gabriel blev ett arvnamn i flera adelsätter, t.ex. Oxenstierna. Först efter reformationen kom det i allmänt bruk, och efterhand nådde det även bondemiljön; ett exempel är den skånske poeten Gabriel Jönsson (1892–1984). Rafael har varit vanligare i finlandssvensk tradition än i rikssvensk. I Sverige förknippas det främst med renässanskonstnären Rafael (1483–1520) som lämpligt nog har blivit särskilt känd som änglamålare; hans små änglar som vilar på moln förekommer fortfarande som bokmärken.

Gabriel var länge rätt ovanligt men blev på 1990-talet ett modenamn. Under det senaste kvartsseklet har det ökat i frekvens från omkring 2500 år 1975 till omkring 7500 vid millennieskiftet. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen på pojkar födda år 2000 ligger Gabriel på 44:e plats. Rafael är något mindre sällsynt i dag än tidigare; vid millennieskiftet bars namnet av omkring 1000 svenskar.

Ärkeänglarna fick tidigt egna dagar i de kristna kalendarierna. Gabriels dag i almanackorna var ursprungligen 18 mars, men 1695 flyttades namnet till dagens datum. Rafael var länge utan egen dag i de svenska almanackorna. I de katolska länderna har han sedan länge firats den 24 oktober och i Finland den 22 december. Det var genom tvånamnslängden från 1993 som Gabriel – Rafael blev dagens namnpar.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.