Gabriella, Ella

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Gabriella är femininformen av det hebreiska namnet Gabriel som betyder ’Guds kämpe’. Ella är en kortform av flera kvinnonamn, däribland Gabriella (men även Eleonora och Elisabet). Det kan också vara en smekform av Edla.

Gabriella finns tidigast belagt i Sverige år 1713, medan den franska formen Gabrielle är känd sedan 1860. Namnet hade länge en ganska låg frekvens; ännu i början av 1970-talet hette bara omkring 3000 svenskor Gabriella. Det avslutande 1900-talets namnklassicism medförde att namnet blev mer gångbart än på länge, och vid millennieskiftet hade siffran stigit till omkring 9000. Motsvarande siffra för Gabrielle var omkring 1000. På listan över de vanligaste tilltalsnamnen bland flickor födda år 2000 kom Gabriella på 82:a plats. En vanlig smekform är Gaby (t.ex. skådespelerskan Gaby Stenberg, f. 1923).

Ella har använts i Sverige sedan 1661. Det var populärt i USA i början av 1900-talet (t.ex. jazzsångerskan Ella Fitzgerald, 1917–96) och fick spridning även hos oss på 1910- och 20-talen, framför allt i sydligaste Sverige. Efter att ha varit omodernt under en stor del av 1900-talet har det kommit tillbaka på allra senaste tid. Bland tilltalsnamnen på flickor födda 1999 låg det på 61:a plats. Det bars vid millennieskiftet av omkring 9400 personer.

I äldre almanackor var dagens namn Gabinus till minne av en kristen präst som dog martyrdöden i Rom i slutet av 200-talet. På grund av ljudlikheten kom Gabriella 1901 in som ersättare. Namnparet Gabriella – Ella har funnits på dagens datum sedan 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.