Georg, Göran

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Georg är ett mansnamn som motsvarar latinets Georgius, som i sin tur återgår på det grekiska Geórgios, bildat av georgós ’jordbrukare’ (förleden ge- finns även i sammansättningar som geografi, geologi och geometri). Göran är en yngre form av fornsvenskans Örian, som har utgått från lågtyskans Jurian, som är en ombildning av Georg.

Sankt Georg (i Sverige kallad Sankt Göran eller Sankt Örjan) är ett av den kristna världens populäraste helgon. Det beror inte på hans martyrdöd, om vilken inga säkra uppgifter har bevarats, utan på den legend som knöts till honom långt senare, på 1200-talet. I legenden är Sankt Georg en riddare som befriar en prinsessa genom att döda en drake – ett urgammalt sagotema som här har fått sin mest kända utformning. I den kyrkliga konsten blev Sankt Georg (Göran) och draken ett omtyckt motiv; Bernt Notkes träskulptur i Storkyrkan i Stockholm är ett vackert exempel. Under senmedeltiden hörde Sankt Georg till de fjorton nödhjälparna som ansågs skydda i farans stund.

Den latinska formen av namnet, Georgius, finns belagd i Sverige från mitten av 1300-talet, och Georg är känt sedan 1540. Men dessa namn användes i Sverige till en början bara i latinska texter eller om utländska personer, främst tyskar. Georg Stiernhielm, ”den svenska skaldekonstens fader” (1598–1672), är en av de första svenskar som brukade namnet, och det skedde först i vuxen ålder. Som ung, innan han hade adlats, hette han Göran Lilja. Under 1900-talet var namnet Georg vanligast under de tre första decennierna. På allra senaste tiden har det återkommit men då oftast med den engelska stavningen George. Vid millennieskiftet fanns det omkring 30000 svenskar som hette Georg eller George.

Göran var ett modenamn på 1500-talet men stavades då Jöran eller Jören (t.ex. Erik XIV:s rådgivare Jöran Persson, omkr. 1530–1568). Under de följande århundradena kom det ofta att ersättas av Georg, vilket ledde till att också Göran började stavas med G. Först på 1900-talet blev Göran åter ett vanligt namn i Sverige. Det förekommer särskilt ofta i den generation som föddes på 1940- och 50-talen (t.ex. statsminister Göran Persson, f. 1949). Namnet bärs i dagens Sverige av mer än 95000 personer, vilket gör det till ett av de tjugo vanligaste mansnamnen.

I almanackan stod det tidigast Georgius på dagens datum. Formen försvenskades i 1901 års namnlängd till Georg. Namnparet Georg – Göran har funnits sedan 1993. Sankt Georg är scoutrörelsens skyddshelgon och firas av scouter runtom i världen på dagens datum. Se även Jörgen – Örjan (9.7).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.