Gerhard, Gert

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Gerhard är ett mansnamn av tyskt ursprung som är sammansatt av fornhögtyska ger ’spjut’ och harti, herti ’hård’. Gert är en sammandragen form av Gerhard.

Namnet Gerhard fick sin plats på dagens datum i de medeltida helgonkalendarierna genom den helige Gerhardus, Ungerns apostel, som verkade på 1000-talet. Inflyttade tyskar förde med sig namnet till Gotland redan på 1200-talet; på fastlandet började det användas något senare.

Den franska formen Gérard introducerades av valloner (bland vallonättlingarna finns t.ex. geologen Gerard De Geer, 1858–1943) men blev aldrig lika vanlig som Gerhard. Namnet var särskilt vanligt årtiondena kring 1900; kuplettförfattaren och sångaren Karl Gerhard (1891–1964) hette från början Karl Gerhard Johnson. Vid millennieskiftet fanns det omkring 9000 svenskar som hette Gerhard.

Gert är tidigast belagt som svenskt namn 1381 i formen Gerdt. För många är namnet förknippat med Gert Bokpräntare i Strindbergs ”Mäster Olof”. Det var länge mindre vanligt än Gerhard, men under 1900-talets första hälft fick det en uppgång (t.ex. kanotisten Gert Fredriksson, f. 1919) som kulminerade på 1940- och 50-talen. Totalt fanns det vid millennieskiftet omkring 12000 svenskar som bar namnet.

Gerhard kom in i almanackan under förra hälften av 1700-talet. Tidigare firades Johannes Döparens avlelse på dagens datum, som ju infaller nio månader före hans födelsedag 24 juni. Namnparet Gerhard – Gert introducerades genom tvånamnslängden från 1993.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.