Germund, Görel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Germund är ett nordiskt mansnamn som är sammansatt av en motsvarighet till fornisländska geirr ’spjut’ och ett ord med betydelsen ’beskyddare’.Görel är ett kvinnonamn som har utvecklats i danskan. Det återgår sannolikt på ett äldre Gerhild, en sammansättning av ord för ’spjut’ och ’strid’.

Runstenar visar att Germund var ett vanligt fornsvenskt namn i Sverige. Det har levt kvar längst i östra Götaland och förekommer som arvnamn inom adelsätterna Cederhielm och Aminoff. Litteraturhistorikern och Frödingexperten Germund Michanek (f. 1926) är en representant för de inte alltför många svenskar som bär namnet i vår tid; vid millennieskiftet var de bara omkring 500 personer.

Det äldsta svenska belägget för Görel är från 1545, då det stavades Giörell. Det förekom tidigast i svensk-danska frälsesläkter och har inte förrän i vår tid fått användning utanför adeln. Under de senaste årtiondena har det ökat något i frekvens, och vid millennieskiftet fanns det omkring 1600 kvinnor i Sverige som hette Görel.

I våra äldsta almanackor var dagens namn Gervasius till minne av en kristen martyr i Milano på 100-talet. Redan på 1700-talet hände det att detta namn byttes ut mot Germund, och i och med 1901 års namnlängd blev bytet definitivt. I tvånamnslängden från 1993 stod Germund tillsammans med Jerry, som är en smekform av det engelska namnet Jeremy (Jeremias). I den nya namnlängden har Germund i stället sammanförts med Görel på grund av den gemensamma förleden.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.