Gisela

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Gisela är ett kvinnonamn av tyskt ursprung, bildat som en kortform av sammansatta namn med förleden Gisel- ’skott’, ’telning’, ’ättling’, t.ex. Giseltrud. Det motsvarar ett nordiskt Gisla (jfr mansnamnet Gisle som finns bl.a. i ortnamnet Gislaved).

Det tidigaste belägget för namnet Gisela i Sverige är från 1729. Tidigast förekom det företrädesvis i familjer med tysk bakgrund, men under 1900-talet, särskilt den senare hälften, har det fått ökad spridning i Sverige. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 svenskor som hette Gisela.

Den franska formen Giselle har blivit känd genom en romantisk 1800-talsbalett med detta namn. Det äldsta namnet på dagens datum är Moses som fanns redan i den äldsta bevarade svenska almanackan från 1585. Eftersom man förr började så höstråg på Moses har dagen gått under den folkliga benämningen Råg-Moses. Namnet Moses stod kvar i 1901 års namnlängd, men i tvånamnslängden från 1993 kom namnparet Gisela – Glenn in i stället, och Moses flyttades till 20.12.

I den nya namnlängden står Gisela kvar som enda namn på dagens datum, och Glenn har flyttats till 22.4.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.