Göte, Göta

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Göte är ett mansnamn av nordiskt ursprung, från början ett tillnamn med betydelsen ’götisk man’, särskilt ’västgöte’. Det kan även ha bildats som kortform av mansnamn på Göt -, t.ex. Götmar, Götulf. Göta är en femininform av Göte och kortform av Göthilda.

Namnet Göte finns redan på runstenar i den fornnordiska formen gauti och var ett rätt vanligt medeltida namn i Småland, Halland och Bohuslän. Efter att ha varit utdött i åtskilliga århundraden återupplivades det i början av 1800-talet. Under 1920- och 30-talen var det så pass populärt att det en tid fanns med bland de femtio vanligaste pojknamnen. Under senare delen av 1900-talet har det haft en betydligt mera undanskymd plats i namngivningen. Antalet män som hette Göte var vid millennieskiftet omkring 18000.

Göta förekommer i flera medeltida ballader, vilket tyder på att det inte som Svea har uppstått som allegoriskt namn. Det var populärt under 1800-talet och de två första decennierna av 1900-talet (t.ex. textilkonstnärinnan Göta Trägårdh, 1904–84), särskilt i Norrland. De flickor som fått namnet som tilltalsnamn under senare hälften av 1900-talet är lätt räknade. Vid millennieskiftet fanns det omkring 5000 kvinnor som hette Göta.

Före 1901 var dagens namn Krysostomus till minne av kyrkofadern Johannes Krysostomus som vid slutet av 300-talet valdes till patriark i Konstantinopel. Han har blivit känd som upphovsman till den grekisk-ortodoxa liturgin, och hans omfattande författarskap finns bevarat. I konsten framställs han i biskopsskrud och med en bikupa som symboliserar hans flit. Genom 1901 års namnlängd kom både Göte och Göta in i almanackan, Göte på dagens datum och Göta den 3 maj. I tvånamnslängden från 1993 sammanfördes båda namnen på dagens datum, där de fortfarande finns.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.