Greger

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Greger är en svensk form av latinets Gregorius, som i sin tur går tillbaka på det grekiska Gregorios ’den vaksamme’.

Flera heliga män inom kristenheten har burit namnet. Den mest kände är påven Gregorius I (ca 540–604) som framgångsrikt verkade för kristendomens spridning och utvecklade de musikaliska inslagen i gudstjänsterna. Efter honom har gregoriansk sång blivit en sammanfattande benämning på den senantika kyrkosången.

I sin latinska form introducerades namnet i Sverige 1274. På 1300-talet möter man det försvenskat till Gregers, ett namn som togs upp i flera frälsesläkter och på 1500-talet drogs ihop till kortformer som Grers och Grels. Den nutida formen Greger har uppkommit genom att slutbokstaven i Gregers har uppfattats som en genitivändelse. En sidoform är Gregor, som återgår på ryska Grigorij.

Under 1900-talet fick namnet Greger en viss uppgång på 40-talet som varade en bit in på 70-talet. Senare har det varit ovanligt som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 3000 svenskar som hette Greger.

Före 1882 var dagens namn Nicephorus till minne av en patriark i Konstantinopel som levde på 800-talet. Det ersattes detta år av Gregorius, som tidigare haft 12 mars som sin dag. Många av de vårdagjämningstraditioner som i gammal tid var knutna till Gregorius (se 12.3) flyttades 1882 över till dagens datum. I 1901 års namnlängd byttes den latinska formen Gregorius ut mot den svenska Greger. Tvånamnslängden från 1993 sammanförde Greger och Iris, men i den nya namnlängden har Iris fått sitt eget datum 10 februari.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.