Gudmund, Ingemund

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Mansnamnet Gudmund är av nordiskt ursprung och sammansatt av ord som betyder ’gud’ och ’beskydd’, ’beskyddare’. Även Ingemund är ett nordiskt mansnamn, sammansatt av en bildning till gudanamnet Ing och -mund ’beskydd’, ’beskyddare’.

Gudmund finns redan på svenska runstenar. Det var mycket vanligt i äldre tid och levde kvar särskilt länge i Småland, där smekformen Gumme också förekom. Det har varit arvnamn i flera adliga ätter, t.ex. Adlerbeth, där det bars av den gustavianske skalden Gudmund Jöran Adlerbeth (1751–1818). Namnet lever främst kvar i Dalarna. Vid millennieskiftet var de som heter Gudmund inte fler än omkring 700.

Även namnet Ingemund finns på svenska runstenar. I vår tid har det burits av bl.a. den socialdemokratiske talmannen i riksdagen Ingemund Bengtsson (1919–2000). Namnet har i dag ännu lägre frekvens än Gudmund; siffran låg vid millennieskiftet omkring 350.

I medeltidens helgonkalendarier var dagens namn namn Appianus och Theodosia till minne av två syriska martyrer som dog i början av 300- talet. Äldre svenska almanackor behöll bara det senare namnet och gjorde dessutom om det till ett mansnamn, Theodosius. Detta namn ersattes i 1901 års namnlängd av det mera nordiskt klingande Gudmund. I tvånamnslängden från 1993 flyttades Gudmund till Edmund (16.11) och ersattes på dagens datum av namnparet Gunnel – Gun (se 1.6). I den nya namnlängden har Gudmund återfått sin gamla plats, där det nu står tillsammans med Ingemund (tidigare 7.4).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.