Gudrun, Rune

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Gudrun är ett nordiskt kvinnonamn vars förled betyder ’gudom’, ’gudomligt väsen’. Efterleden betyder ’runa’, ’hemlighet’, ’hemlig visdom’ och har i kvinnonamn antagligen betydelsen ’hon som besitter hemlig kunskap’. Rune är ett nordiskt mansnamn som motsvarar kvinnonamnet Runa. I fornsvenskan fanns Rune som kortform till namn med förleden Run- ’hemlighet’, ’hemlig visdom’, t.ex. Runfast.

Flera runstenar vittnar om att namnet Gudrun förekom i Sverige vid övergången från hedendom till kristendom. Det finns även i de nordiska eddadikter som har den berömde hjälten Sigurd Fafnesbanes hustru Gudrun som huvudperson. Efter medeltiden dog namnet så småningom ut i Sverige. Längst levde det kvar i Härjedalen, där det fanns i dialektal form ännu omkring år 1800. Under den nordiska namnrenässansen på 1800-talet hörde Gudrun till de namn som väcktes till liv; det tidigaste svenska belägget är från 1866. Det var fortfarande rätt vanligt under 1900-talets förra hälft (t.ex. politikern Gudrun Schyman, f. 1948) men har sedan dess varit på retur. Vid millennieskiftet bars det av omkring 20000 kvinnor.

Fornsvenskans mansnamn Rune var sällsynt, och under många århundraden var namnet bortglömt. Det kom tillbaka i svenskt namnskick under senare hälften av 1800-talet och var särskilt frekvent under 1920- och 30-talen (t.ex. serietecknaren Rune Andréasson, 1925–99, upphovsman till serien ”Bamse”). Under senare hälften av 1900-talet har det varit på tillbakagång. Vid millennieskiftet fanns det omkring 43000 svenskar med namnet Rune.

Det gamla namnet på dagens datum är Kristogonus, som är en förvrängning av helgonnamnet Chrysogonus. Det byttes 1901 ut mot Gudrun, som i tvånamnslängden från 1993 kombinerades med Runar. I den nya namnlängden har Runar utgått och ersatts av Rune (tidigare 1.6).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.