Gun, Gunnel

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Gun är ett kvinnonamn av nordiskt ursprung som motsvarar det fornisländska gunnr ’strid’. Det är även en kortform av sammansatta namn på Gun-, t.ex. Gunhild. Gunnel är en dialektal form av Gunhild.

I den fornnordiska mytologin var Gunn en av Odens valkyrior, dvs. en av de ryttarinnor som valde ut vilka som skulle stupa på slagfältet och som sedan förde dem till Valhall. Namnet användes inte som dopnamn i äldre tid, och det är därför osäkert om det var det fornnordiska namnet som återupplivades när Gun togs upp i svenskt namnskick omkring år 1900. Snarare rörde det sig om en kortform av Gunhild eller andra sammansatta namn med förleden Gun-. Namnet var särskilt vanligt på 1930- och 40-talen och ingick också i sammansättningar, t.ex. Gun-Britt. Vid millennieskiftet fanns det omkring 40000 svenskor som hette Gun eller Gunn.

Gunnel är en av flera dialektala former som under 1400-talet och senare utvecklades ur Gunhild. Andra former är Gunnela, Gunnila och Gunnil.

Omkring år 1900 hade Gunnel blivit den vanligaste formen, och den fick ytterligare spridning genom Pelle Molins ”Ådalens poesi” (1897), där en av personerna kallas Sago-Gunnel. Namnet fick en uppgång samtidigt som Gun, men under de senaste årtiondena har det, liksom Gun, knappast alls förekommit som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet uppgick siffran på de svenskor som hette Gunnel till omkring 28000.

Det äldsta namnet på dagens datum är Nikodemus som fanns kvar ännu i namnlängden från 1901. Så hette en godhjärtad farisé som förekommer på flera ställen i Johannesevangeliet; bl.a. tog han parti för Jesus när denne var ställd inför de skriftlärdes råd. I tvånamnslängden från 1993 byttes namnet ut mot Rune (se 24.11) och Runa, som i den nya namnlängden har ersatts av Gun och Gunnel.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.