Gunborg, Gunvor

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Kvinnonamnet Gunborg är av nordiskt ursprung och sammansatt av gunnr ’strid’ och -borg ’beskydd’. Även kvinnonamnet Gunvor, som är av västnordiskt ursprung, innehåller förleden gunnr. Efterleden -vor hör antingen samman med adjektivet varr ’varsam’ eller verbet værja ’värja’, ’försvara’.

Gunborg förekommer redan på nordiska runstenar och kunde i äldre tid även stavas Gundborg och Gudborg. Under medeltiden levde det bara kvar i norra och västra Sverige, ofta i dialektal form, t.ex. Gumbor. Gunborg var ett populärt namn i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet men har under det senaste årtiondet helt försvunnit som tilltalsnamn. Vid millennieskiftet fanns det omkring 22000 kvinnor som hette Gunborg.

Gunvor påträffas i det svenska runmaterialet i formen Gunvar. I västra och södra Sverige bevarades namnet ända till 1700-talet i dialektala former som Gunnur, Gunner. När det mot slutet av 1800-talet upplevde en renässans, var det den isländska formen som fick spridning. En dansk och skånsk sidoform, Gunver, har blivit känd genom skådespelerskan Gunwer Bergqvist (f. 1932). Gunvor delar Gunborgs öde: namnet var populärt fram till 1930-talet men har inte alls förekommit som tilltalsnamn under det senaste årtiondet. Vid millennieskiftet bars det av omkring 26000 kvinnor.

Dagens äldsta namn är Kunigunda. Så hette den tysk-romerske kejsaren Henrik II:s hustru, en klostergrundare på 1000-talet som uppges ha bevarat sin jungfrudom i äktenskapet och blev helgonförklarad efter sin död. Namnet byttes 1901 ut mot Gunborg, som sedan 1993 har bildat namnpar med Gunvor på dagens datum.

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.