Gunilla, Gunhild

Dagens namn av Bengt af Klintberg

Gunilla är en latinisering av det nordiska namnet Gunhild, som i sin tur är sammansatt av ord motsvarande fornvästnordiska gunnr och hildr, båda med betydelsen ’strid’.

Namnet Gunhild finns redan på runstenar. Det bars under medeltiden av flera skandinaviska drottningar, t.ex. den Gunhild som första gången var gift med Erik Segersäll av Sverige och andra gången med Sven Tveskägg av Danmark och som blev mor till Olof Skötkonung av Sverige och Knut den store av Danmark. Under renässansen ledde inflytandet från latinet till att formen Gunilla kom att bli vanligare i Sverige. Johan III:s hustru Gunilla Bielke (1568–97) är ett tidigt exempel. Vid samma tid förekom även formen Gunnilda, och efterhand utvecklades en mängd namnvarianter med regional utbredning: Gunnela, Gundela, Gundla.

Under 1800-talets nordiska namnrenässans kom den gamla formen Gunhild åter till heders, men under 1940-talet blev Gunilla ett modenamn som har fortsatt att vara betydligt vanligare än Gunhild. Vid millennieskiftet hette omkring 23000 kvinnor Gunhild och omkring 56000 Gunilla. Det senare namnet hör fortfarande till de 25 vanligaste kvinnonamnen i Sverige, trots att det har varit sällsynt som tilltalsnamn de senaste årtiondena.

Smekformer av Gunhild och Gunilla är Gullan, Gulli, Gunni och Nilla.

Namnet Gunhild ingår i ett norrländskt kalenderrim, ”Karl spår, Gunhild rår”. Innebörden är att vädret på Karldagen (28.1) spår vädret för den närmaste tiden. Men skulle det bli väderomslag på Gunhilddagen, så är det den dagens väder som kommer att hålla i sig.

I almanackor från 1600- och 1700-talen fanns ett numera helt utdött namn på dagens datum, Adelgunda. Det stod där till minne av en from och högättad fransk abbedissa som levde på 600-talet. Hennes namn utmönstrades redan 1777 till förmån för Gunilla. Vid namnreformen 1901 var nordiska namnformer mera i ropet än latinska, och Gunilla fick ge plats för Gunhild. Namnparet Gunhild – Gunilla introducerades genom tvånamnslängden från 1993. I den nya namnlängden har namnens inbördes ordning kastats om, eftersom Gunilla kom in tidigast i almanackan.

Två namn besläktade med Gunilla och Gunhild som har fått ett eget datum är Gun och Gunnel (1.6).

Om Författaren

Bengt af Klintberg är bl.a. författare till Namnen i almanackan: fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Hallå där, köp blåbär: rim och ramsor, Kuttrasju: folkloristiska och kulturhistoriska essäer, Råttan i pizzan: folksägner i vår tid och Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid.

"Klintbergare" kom att bli en benämning på en skröna, en skröna som är så bra att många tror att den är sann, t. ex råttan i pizzan, den stulna njuren etc.

Bengt af Klintberg är folklivsforskare. Han ingick i det arbetsutskott som ligger bakom 2001 års namnlängd. Han blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 2000.